10m2 Class - 52.05 kts set in 2012 by Antoine Albeau (FRA) - Luderitz, NAM